Thứ hai, 27/05/2019

Chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019 )

Thứ bảy, 05 Tháng 5 2018 10:40

HỘI THẢO KHOA HỌC: “DI SẢN CÁC MÁC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY”

  Nhân dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (05/5/1818- 05/5/2018), sáng 04/5/2018, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học: “Di sản Các Mác trong thời đại ngày nay” dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Kim Quang- Bí thư Đảng ủy- Phó hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nghiêm Xuân Đức- Phó trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng.

toan canh hoi thao

   Hội thảo đã thu hút sự tham gia của nhiều tác giả đến từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, các trường Cao đẳng, Đại học trong khối thi đua trên địa bàn tỉnh, Học viện Lục quân, các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo các khoa, phòng của nhà trường đã nghỉ hưu, các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên các khoa, phòng, trung tâm của nhà trường. Trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, trách nhiệm cao, 45 bài viết và 10 phát biểu tham luận tại hội thảo đã tập trung làm rõ những vấn đề như:

  1. C.Mác là nhà lý luận thiên tài. Trong di sản lý luận đồ sộ, sâu sắc của ông, các học thuyết cơ bản đã khẳng định được sức sống, giá trị bền vững, nổi bật là trong lĩnh vực triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và một số lĩnh vực khác với những vấn đề cụ thể như: lý luận về hình thái kinh tế - xã hội- nội dung cốt lõi của quan niệm duy vật về lịch sử; học thuyết về giá trị thặng dư - “hòn đá tảng” trong học thuyết Mác và đặc biệt hơn cả là sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, vấn đề con người và giải phóng con người, giải phóng nhân loại…
  2. Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta: Luận giải mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ quá trình nhận thức và thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc quán triệt, bảo vệ, bổ sung, phát triển, vận dụng sáng tạo và làm phong phú, sinh động thêm chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, cụ thể là: những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và tính đặc thù của con đường, cách thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; quan điểm, đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong giai đoạn hiện nay; ứng dụng và phát triển cách mạng khoa học - công nghệ; các vấn đề dân tộc, tôn giáo, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân…PHAT BIEU PGD
  3. Bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước sự chống phá của các thế lực thù địch là trách nhiệm của mọi cán bộ, đảng viên: đấu tranh chống các quan điểm, luận điệu sai trái, phản động, xuyên tạc chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh góp phần làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác- Lênin

phat bieu hoi thao

   Có thể khẳng định rằng, cho đến nay khi nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học và cách mạng nhất mà không học thuyết nào có thể thay thế được. Vì vậy, bảo vệ, bổ sung và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới là vấn đề mang tính cấp thiết cả trước mắt và lâu dài để các Đảng của giai cấp công nhân hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình./.

BBT

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • bien dao que huong
  • NHA TU CON DAO
  • bong chuyen
  • sinh hoạt nữ công
THỐNG KÊ TRUY CẬP
000993447
Đang truy cập : 69