Thứ sáu, 03/04/2020

Chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2020) và 134 năm ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2020)

Thứ tư, 18 Tháng 3 2020 09:03

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Hướng dẫn số 13 - HD/ĐUK, ngày 06/02/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực Nghị quyết TW 4 (Khóa XII) năm 2020. Chiều 16/3/2020, Đảng ủy Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức của Nhà trường và học viên các lớp TC LLCT-HC K30, K31 Hệ tập trung

 HInh14new

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt chuyên đề năm 2020 tại Trường Chính trị

Tại Hội nghị, Báo cáo viên là đồng chí Lê Văn Tòa – Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng đã quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết “Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược, quyết định thành công của cách mạng Việt Nam”; bao gồm: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam”; “Lực lượng và hình thức tổ chức tổ chức đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Nguyên tắc đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Phương pháp phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”; “Đoàn kết là lẽ sống, đạo lý của Đảng, của dân tộc và là đức tính cơ bản của người cách mạng”; “Phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

thang0302new

Đồng chí Lê Văn Tòa – Báo cáo viên trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Năm 2020 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội tỉnh Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Do vậy, việc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” càng có ý nghĩa quan trọng. Qua hội nghị, góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của từng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên trong trường về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị./.

Bài và ảnh: Đinh Công Tuyến, Phó Trưởng Phòng TC-HC-TT-TL

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • Hội thao kỷ niệm thành lập trường
  • bien dao que huong
  • NHA TU CON DAO
  • bong chuyen
  • sinh hoạt nữ công
THỐNG KÊ TRUY CẬP
001022623
Đang truy cập : 20