Thứ tư, 23/08/2017

2

..

%PM, %14 %331 %2016 %13:%06

Thông báo "Về việc viết bài cho trang thông tin điện tử của trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng"

Trong quá trình hoạt động của trang thông tin điện tử trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã giúp cho các độc giả và học viên các lớp học tiếp cận với các thông tin tin về các sự kiện liên quan đến hoạt động chung của nhà trường, lịch học tập giảng dạy của các lớp học. Trang thông tin cũng đã cập nhật các bài viết của các tác giả thông qua Nội san “Thông tin Lý luận và thực tiễn” của nhà trường.

Tuy nhiên, để hướng tới làm phong phú và đa dạng hơn nữa các nội dung được phản ánh trên trang thông tin điện tử của nhà trường, ban biên tập trang tin điện tử xin thông báo đến cán bộ, giảng viên, chuyên viên các khoa, phòng, trung tâm Đào tạo phát triển nguồn nhân lực của nhà trường; học viên đã và đang tham gia các khoá học của nhà trường tham gia viết bài theo các yêu cầu sau:

1. Thực hiện đúng các quy định của Đảng và nhà nước đối với hoạt động báo chí

Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về sự chính xác, tính trung thực, tôn trọng bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ của các thông tin, nội dung trong bài viết của mình khi gửi đăng bài trên trang thông tin điện tử của nhà trường; được quy định tại các văn bản pháp luật sau:

Luật Báo chí 2016 –Bộ Luật Dân sự 2005 (chương XXXIV) – Bộ luật Hình sự 2015 (các điều 117;155;156;225;228;326;331;338;404;406)-  Luật Sở hữu Trí tuệ 2005, 2009 – Luật Xuất bản 2004, 2008 –Luật thương Mại 2005 – Luật Chuyển giao công nghệ 2006.

2.Nội dung bài viết

- Phản ánh các hoạt động của nhả trường trên các lĩnh vực đào tạo, giảng dạy, học tập; hoạt động công tác khoa học; hoạt động phục vụ của nhà trường.

- Phản ánh kết quả thu hoạch gắn với nội dung giảng dạy, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, chuyên viên các khoa, phòng, trung tâm sau khi đi nghiên cứu thực tế tại các địa  phương trong và ngoài tỉnh.

- Trao đổi kết quả nghiên cứu liên quan đến việc nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy các chương trình trong nhà trường; trao đổi kinh nghiệm của bản thân trong hoạt động giảng dạy, bài học, phần học thuộc các chương trình đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường thực hiện.

- Phản ánh kết quả tiêu biểu về học tập, rèn luyện của học viên các lớp học; kinh nghiệm học tập đem lại hiệu quả trong học tập của học viên.

Ban biên tập trang tin điện tử không nhận các bài viết có nội dung, thông tin không liên quan đến các hoạt động của nhà trường; các bài viết thực hiện dưới hình thức là sản phẩm báo cáo hoạt động của ngành, lĩnh vực hoặc địa phương; các thông tin, bài viết nằm dưới dạng chỉ đơn thuần là kết quả thông tin báo cáo thống kê, địa chí địa phương mà không gắn với thành quả nghiên cứu của tác giả; các bài phản ánh kết quả nghiên cứu văn kiện của Đảng, pháp luật của nhà nước không gắn với việc vận dụng vào nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, từng tác giả.

Vì tính chất, dung lượng của trang tin điện tử nên mỗi bài viết chỉ thực hiện tối đa trong phạm vi 03 trang giấy A4. Bài viết gửi về địa chỉ được chỉ báo cụ thể trong mục Liên hệ của trang thông tin điện tử hoặc gửi vào địa chỉ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Các độc giảcăn cứ vào thông báo này để công tác viết bài cho trang thông tin điện tử của Trường Chính trị Lâm Đồng, Ban Biên tập trang thông tin điện tử không ban hành kế hoạch viết bài cho trang tin điện tử theo định kỳ như hình thức của Nội san “Thông tin Lý luận và thực tiễn” ./-

                                                                   

                                                                             BAN BIÊN TẬP

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • bien dao que huong
  • đại hội chi bộ
  • BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2020
  • trao giai
  • keo co
  • bong chuyen
  • hoi thao 2017

    Đoàn vận động viên nhà trường tham dự Hội thao cụm thi đua số 7 các trường Chính trị khu vực Tây Nguyên

THỐNG KÊ TRUY CẬP
000903497
Đang truy cập : 25