Thứ năm, 21/03/2019

Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)

Thứ hai, 04 Tháng 12 2017 14:24

Khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68.B27 khóa học 2017-2019

Chiều ngày 02/12, Tỉnh ủy Lâm Đồng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Chính trị Lâm Đồng tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K68.B27 khóa học 2017-2019. Đến dự có ông Trần Duy Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, ông Bùi Thắng – TUV, Hiệu trưởng nhà trường, cùng đại diện lãnh đạo Vụ quản lý đào tạo – Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tham gia lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung, K68- B27, khoá học 2017-2019, có 90 học viên là các cán bộ trong diện quy hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố của tỉnh. Trong thời gian 18 tháng, các học viên sẽ được học 19 môn học và 6 chuyên đề ngoại khóa, trang bị những kiến thức chuyên sâu về Chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Xây dựng Đảng; các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo, quản lý; những kiến thức mới về kinh tế, xã hội, chính trị trong nước và quốc tế…Ngoài phần lý luận, học viên sẽ được giảng dạy kỹ năng lãnh đạo, quản lý, xử lý tình huống trong chỉ đạo, điều hành, nghiên cứu, tổng hợp từ thực tiễn…

TC CCKTTPHAT BIEU ONG TRAN DUY HUNG
                           Đ/c Nguyễn Duy Hùng, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy  phát biểu khai giảng lớp học (Ảnh: Anh Dũng)

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Trần Duy Hùng đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh. Công tác đào tạo, kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Trong đó, có công tác đào tạo các lớp Cao cấp lý luận chính trị; đồng thời khẳng định việc học tập, nghiên cứu lý luận chính trị được xác định là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhất là gắn với việc triển khai Nghị quyêt Trung ương 4 (khóa XII) nhằm khắc phục những biểu hiện sự suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống của bộ phận không nhỏ bộ phận không nhỏ của cán bộ đảng viên, qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh vững về tư tưởng, chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, có những cách làm mới, sáng tạo, đột phá góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày càng phát triển./.

 
 

 

                                                                                                                                                                                                                   BBT

 

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • bien dao que huong
  • NHA TU CON DAO
  • sinh hoạt nữ công