Thứ bảy, 15/08/2020

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2020)

Thứ hai, 18 Tháng 12 2017 10:02

Để việc đi nghiên cứu thực tế của học viên hệ Trung cấp lý luận chính trị - hành chính thiết thực, hiệu quả

Thực hiện Quy chế quản lý đào tạo và quản lý kết quả học tập ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 và Hướng dẫn số 256/HD-HVCTQG ngày 30/6/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cho học viên các lớp học đi nghiên cứu thực tế trong và ngoài tỉnh đạt nhiều kết quả thiết thực, đảm bảo được mục tiêu hoạt động nghiên cứu thực tế thực hiện phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn, nhằm giúp cho học viên củng cố, bổ sung kiến thức lý luận đã được học trên lớp, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của học viên.Từ tháng 9/2017 đến nay, trường đã tổ chức cho 9 lớp học (3 lớp mở tại trường và 6 lớp mở tại các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Di linh, Bảo Lâm, Cát Tiên) với 696 học viên đi nghiên cứu thực tế tại các huyện trong và ngoài tỉnh.Trong thời gian học viên đi nghiên cứu thực tế theo chương trình, kế hoạch, học viên được nghe các báo cáo viên tại cơ sở báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trao đổi và giải đáp thắc mắc về các vấn đề học viên quan tâm, tham quan một số mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu điển hình của địa phương, đồng thời kết hợp tham quan những thắng cảnh, di tích lịch sử nổi tiếng để làm phong phú hơn về kiến thức cũng như số liệu thực tế để phục vụ cho việc viết bài thu hoạch sau khi kết thúc chuyến đi nghiên cứu thực tế. Thực tế cho thấy, thông qua việc đi nghiên cứu thực tế tại cơ sở, được tiếp xúc và làm việc cụ thể với cơ sở đã giúp cho học viên có cái nhìn khách quan, vận dụng được các kiến thức đã học, đồng thời giúp học viên củng cố, bổ sung kiến thức lý luận đã được học trên lớp gắn với thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý mới, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của học viên.Tuy nhiên, việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho học viên hệ Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính của trường cũng gặp phải một số khó khăn trong công tác triển khai như sau:

- Số lượng các lớp đi nghiên cứu thực tế trong năm nhiều dẫn đến việc bố trí cán bộ giảng viên các khoa chuyên môn làm trưởng các đoàn gặp nhiều khó khăn về vấn đề bố trí nhân sự, cân đối bố trí sắp xếp lịch giảng phù hợp (theo quy định của Học viện, mỗi lớp thành lập từ 03 - 04 đoàn, mỗi khoa phụ trách ít nhất 01 đoàn đi nghiên cứu thực tế).

- Một số cán bộ, giảng viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức đưa học viên đi nghiên cứu thực tế, khi triển khai kế hoạch thực tế gặp nhiều khó khăn trong khâu tổ chức, bố trí ăn ở, điều phối các hoạt động nghiên cứu tại cơ sở, các mô hình sản xuất điển hình ...

- Các nội dung nghiên cứu thực tế của học viên nhiều, dàn trải xuyên suốt nội dung toàn khóa học, nên báo cáo viên tại cơ sở gặp không ít khó khăn trong vấn đề chuẩn bị nội dung báo cáo, cũng như trong thảo luận với học viên.

1

2

(Học viên lớp Trung cấp LLCT - HC khóa 20 hệ tập trung đi nghiên cứu thực tế tại thành phố Nha Trang - Khánh Hòa từ ngày 19/9 - 23/9/2017)

Từ thực tế công tác tổ chức đi nghiên cứu thực tế của học viên hệ Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính của trường, nhằm nâng cao hiệu quả kế hoạch đi nghiên cứu đề ra, cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

         Thứ nhất, đối với việc xây dựng kế hoạch đi nghiên cứu thực tế cần phải cụ thể cho từng lớp, tùy vào đặc điểm cụ thể và địa điểm mở lớp. Phòng Đào tạo dự thảo kế hoạch tổ chức đi nghiên cứu thực tế cho từng lóp, trình Ban Giám hiệu phê duyệt trước thời điểm đi nghiên cứu thực tế ít nhất 01 tháng. Trong đó cần nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, địa điểm đi nghiên cứu, công tác tổ chức (phối hợp giữa các bộ phận khoa, phòng, phân công trưởng đoàn, liên hệ báo cáo viên, ăn ở cho học viên ...), công tác tài chính - hậu cần và các công tác khác có liên quan (chỉ đạo, báo cáo ...).

         Thứ hai, đối với học viên, thông qua phòng Đào tạo và giáo viên chủ nhiệm phải quán triệt được nhiệm vụ cần thiết của việc đi nghiên cứu thực tế. Học viên phải nắm được mục đích, nhiệm vụ đi nghiên cứu thực tế của mình (đi để làm gì, các nội dung cần nắm, số liệu cần sưu tầm ...) để phục vụ cho việc viết bài thu hoạch sau này. Bên cạnh đó, học viên cần phải được trang bị các kiến thức cơ bản trước khi đi nghiên cứu như: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thu thập thông tin, phục tùng sự phân công và giờ giấc của đoàn, ban cán sự lớp cần phối hợp với trưởng đoàn triển khai các hoạt động nghiên cứu thực tế, vấn đề an toàn của đoàn đi phải được chú trọng ...

         Thứ ba, đối với cơ sở đoàn đến nghiên cứu thực tế, phải có sự liên hệ chặt chẽ, trao đổi giữa nhà trường với báo cáo viên, nhằm chuẩn bị chu đáo về nội dung báo cáo sát với nội dung nghiên cứu của đoàn đi thực tế. Thực tế cho thấy, đối với những đoàn có báo có viên có kinh nghiệm, có sự chuẩn bị tốt về nội dung báo cáo, trao đổi cũng như chuẩn bị tốt địa điểm tham quan các cơ sở, mô hình sản xuất điển hình tốt tại địa phương sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết, tích lũy kinh nghiệm cũng như chất lượng bài thu hoạch của học viên được nâng lên rõ rệt.

         Để việc tổ chức đi nghiên cứu thực tế của học viên đạt được chất lượng, hiệu quả, cần có sự phối hợp tốt từ phía nhà trường, địa phương đoàn đi nghiên cứu và học viên. Làm tốt từ khâu chỉ đạo, chuẩn bị và thực hiện kế hoạch đi nghiên cứu thực tế chu đáo sẽ góp phần nâng cao chất lượng của việc nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính, góp phần nâng cao năng lực cũng như kiến thức thực tế phục vụ cho quá trình công tác tại đơn vị của học viên, đảm bảo được phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn trong yêu cầu đào tạo của chương trình một cách hiệu quả, thiết thực.

* Ths. Đoàn Quang Duy Tuấn 

Khoa LLMLN-TTHCM

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  BCH ra mắt Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Hội thảo khoa học

  Hội thảo khoa học 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001035045
Đang truy cập : 10