Thứ bảy, 22/02/2020

Chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thứ tư, 18 Tháng 5 2016 16:14

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử

 

 

Việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra vào năm nay đúng dịp kỷ niệm 126 năm ngày sinh nhật Bác. Cả hai sự kiện quan trọng này dường như có mối quan hệ gắn kết với nhau, đó là mối quan hệ giữa việc toàn dân thực hiện quyền làm chủ của mình- quyền bầu cử - một trong những quyền thiêng liêng của công dân, với Bác - một con người mà cả đời phấn đấu quên mình vì dân, vì nước để cho ai cũng được thực hiện quyền thiêng liêng đó. Nhân sự kiện trọng đại này, chúng ta cùng ôn lại một vài quan điểm của Người về công tác bầu cử với mong muốn: Toàn Đảng, toàn dân ta sẽ thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lật lại những trang sử vàng những năm đầu của chính quyền nhân dân còn non trẻ, chúng ta thật cảm kích trước việc Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trong bộn bề công việc vẫn đặt lên hàng đầu công tác bầu cử. Ngay sau khi đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời, chính Người đã đề nghị sớm có một cuộc bầu cử để thông qua Hiến pháp. Và, Người không chỉ kiến nghị về việc tiến hành Tổng tuyển cửmà còn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo quá trình chuẩn bị Tổng tuyển cử, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện cuộc Tổng tuyển cử thắng lợi. Khi được Chính phủ ủng hộ, ngày 8-9-1945, Người ký Sắc lệnh số 14/SL của Chính phủ lâm thời về cuộc Tổng tuyển cử trong cả nước; ngày 26-9-1945, ký Sắc lệnh số 39/SL của Chính phủ lâm thời về lập Ủy ban dự thảo thể lệ Tổng tuyển cử. Ngày 17-10-1945, Người ký Sắc lệnh số 51/SL quy định thể lệ Tổng tuyển cử và ấn định ngày 23-12-1945 sẽ là ngày Tổng tuyển cử trong cả nước. Ngày 18-12-1945, Người tiếp tục ký Sắc lệnh số 76/SL về việc hoãn Tổng tuyển cử đến ngày 6-01-1946 và ngày 25/5/1950, Người ký Sắc lệnh số 80/SL về việc bầu cử HĐND các cấp tỉnh, huyện, xã nhằm xây dựng chính quyền làng xã và bầu cử các đại biểu của nhân dân vào Hội đồng nhân dân các cấp ở địa phương.

Cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa I, để cổ vũ, động viên nhân dân cả nước tích cực thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình, ngày 5-1-1946, trước Tổng tuyển cử một ngày, Bác đã ra lời kêu gọi toàn dân đi bỏ phiếu “… Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta đến con đường mới mẻ. Ngày mai là một ngày sung sướng của đồng bào ta và ngày mai là ngày tổng tuyển cử … Ngày mai tất cả các bạn cử tri nhớ đi bầu cử. Ngày mai mọi người đều vui vẻ hưởng quyền lợi của người dân độc lập, tự do”,[1]. Người còn ân cần giải thích rất rõ ràng, cặn kẽ để mọi người dễ nghe, dễ hiểu, nắm được ý nghĩa của Tổng tuyển cử: “Hễ là người muốn lo việc nước thì đều có quyền ra ứng cử; hễ là công dân thì đều có quyền đi bầu cử. Không chia gái, trai, giàu, nghèo, tôn giáo, nòi giống, giai cấp, đảng phái, hễ là công dân Việt Nam thì đều có hai quyền đó. Vì lẽ đó, cho nên Tổng tuyển cử tức là tự do, bình đẳng, tức là dân chủ, đoàn kết”[2]. Tháng 4 năm 1960, phát biểu tại cuộc mít tinh của nhân dân thủ đô chào mừng các vị ứng cử đại biểu Quốc hội khóa II tại Hà Nội ra mắt cử tri thủ đô, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên tính chất dân chủ của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, giá trị cao quý của lá phiếu cử tri và tin tưởng rằng những cử tri sáng suốt sẽ bầu ra được một Quốc hội có những đại biểu thật xứng đáng. Người nói: “Trước hết, tôi xin tóm tắt… Luật bầu cử của ta thật là dân chủ. Tất cả các công dân gái cũng như trai, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử, tự do lựa chọn người thay mặt cho mình ở Quốc hội…”[3] và “Quốc hội phải có những đại biểu thật xứng đáng, những đại biểu một lòng, một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân và phục vụ chủ nghĩa xã hội. Lựa chọn những đại biểu như vậy là quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri… Vì vậy, đối với lợi ích chung của Tổ quốc cũng như lợi ích riêng của mỗi người, đồng bào cử tri phải làm tròn nhiệm vụ của mình là phải nhắc nhủ nhau hăng hái đi bỏ phiếu ngày Tổng tuyển cử” [4].

Không chỉ có quan điểm đúng đắn về tầm quan trọng của công tác bầu cử,  không chỉ gương mẫu trong việc xây dựng và phổ biến, giải thích pháp luật về bầu cử, bảo đảm quyền tự do dân chủ của nhân dân, Bác Hồ kính yêu của chúng ta còn là tấm gương mẫu mực, ngời sáng trong việc tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về công tác bầu cử. Tại cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên (Quốc hội khoá I) năm 1946, thủ đô Hà Nội là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra ứng cử. Vì kính trọng, suy tôn Người là công dân số một của đất nước, có người đã viết thư đề nghị Bác không phải ra ứng cử, người thì đề nghị Bác ra ứng cử ở địa phương mình… Bác Hồ của chúng ta đều rất trân trọng và viết thư trả lời rất thân ái: “… Tôi rất cảm động trước tình cảm của đồng bào… nhưng tôi là một công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên tôi không thể vượt ra khỏi thể lệ của tổng tuyển cử đã định. Tôi ra ứng cử ở Hà Nội nên không thể ra ứng cử ở nơi nào nữa. Xin cảm tạ đồng bào đã có lòng yêu tôi và yêu cầu toàn thể đồng bào hãy làm tròn nhiệm vụ của người dân trong cuộc tổng tuyển cử”[5]. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình không chỉ là tấm gương cho toàn thể nhân dân mà còn thể hiện sự công bằng, liêm chính của Chính phủ lâm thời mà Người là đại diện. Với đồng bào cả nước, hành động của Người càng mang lại niềm tin vững chắc vào một tương lai mới cho dân tộc. Với các thế lực thù địch, Người không cho chúng có cơ hội xuyên tạc tính minh bạch của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam.

Sự tôn trọng, dân chủ, nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn thể hiện ở cả những việc làm rất nhỏ của công tác bầu cử. Tháng 4 năm1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đi bầu cử Hội đồng nhân dân cấp huyện và xã. Người bỏ phiếu tại hòm phiếu số 6, tiểu khu 1, khu phố Ba Đình, Hà Nội. Khi Bác đến, tổ bầu cử có ý cho mọi người dừng lại để Bác bầu cử trước. Thấy vậy, Người nói: Ai đến trước, bầu trước; Bác đến sau, Bác chờ. Sau đó, Người đã gương mẫu chờ đến lượt mình mới lấy lá phiếu và bầu cử. Nghĩa vụ là vậy, còn về “quyền” Bác cũng kiên quyết thực hiện đúng quyền của mình. Bác yêu cầu đưa lý lịch những người ứng cử để lựa chọn. Một nhà báo định chụp ảnh, Người đã lấy tay che lá phiếu và ngăn lại: Không ai được vào đây. Đây là phòng viết phiếu kín của cử tri. Phải tôn trọng cử tri. Phải tôn trọng tự do và bí mật của công dân…

Những lời nói, cử chỉ, hành động nói trên của Bác đối với công tác bầu cử hết sức gần gũi, giản dị, tưởng như rất đời thường nhưng lại đóng góp rất to lớn trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở nước ta. Trong những ngày tháng Năm này, ôn lại tấm gương của Bác trong công tác bầu cử, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người, để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, bảo đảm tính dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân, các cấp, các ngành, địa phương cần triển khai đầy đủ, đúng quy định các nội dung, công việc phục vụ cho ngày bầu cử. Đồng thời phải phát huy sức mạnh lòng dân để mỗi đồng bào làm tròn nghĩa vụ công dân của mình, bầu ra những đại biểu có đầy đủ phẩm chất, trí tuệ, trách nhiệm, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội mới sẽ tạo nên một sức mạnh mới: sức mạnh của cả khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với quyết tâm mới trong công cuộc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, đổi mới và hội nhập quốc tế. Đó cũng chính là món quà sinh nhật có ý nghĩa nhất của cháu con dâng lên Bác kính yêu./.

                                                          * Ths. Nguyễn Thị Bảy 

                                                 (Phó trưởng phòng NCKH-TT-TL)

 

[1]. Văn phòng Quốc hội: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nxb Chính trị quốc gia, H, 2002.

[2]. Sách đã dẫn

[3]. Sách đã dẫn

[4.]. Sách đã dẫn

[5]. Những lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch, Nhà xuất bản Sự Thật, tập 1.

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • Hội thao kỷ niệm thành lập trường
  • bien dao que huong
  • NHA TU CON DAO
  • bong chuyen
  • sinh hoạt nữ công
THỐNG KÊ TRUY CẬP
001018819
Đang truy cập : 10