Thứ ba, 23/07/2019

Chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6  (19/5/1890 - 19/5/2019 )

Thứ năm, 28 Tháng 6 2018 14:00

Thông tin lớp tập huấn kiến thức và phương pháp giảng dạy chương trình TCLLCT-HC (Chuyên ngành Lý luận Mác - Lênin)

     Từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lớp Tập huấn kiến thức & phương pháp giảng dạy chương trình Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính (chuyên ngành Lý luận mác – Lênin) cho 100 học viên là lãnh đạo, giảng viên Khoa Lý luận Mác – Lênin, TT HCM các trường chính trị tỉnh, TP trực thuộc TW & trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể TW.

     Nội dung tập huấn kiến thức và phương pháp giảng dạy bao gồm 6 chuyên đề, 01 buổi thảo luận & 01 buổi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bắc Ninh:

    06 chuyên đề:

  1. Cục diện TG hiện nay & đường lối đối ngoại của VN hiện nay
  2. Một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu & vận dụng CN Mác – Lênin vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay
  3. Một số vấn đề triết học trong các văn kiện ĐH XII của Đảng Cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng giảng dạy – học tập KTCT học Mác – Lênin ở các trường chính trị
  4. Vận dụng & phát triển TT HCM trong tình hình mới
  5. Cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng giảng dạy – học tập CNXH KH ở các trường chính trị

    Qua thời gian nghiên cứu, học tập giúp cho học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Cục diện thế giới hiện nay & đường lối đối ngoại của Việt Nam; tương quan lực lượng giữa các siêu cường hoặc các cường quốc cũng như giữa các chủ thể quốc tế khác; những thể chế vận hành cụ thể và xu thế vận động của nó… Những nhân tố tác động chủ yếu đến sự vận động của cục diện thế giới hiện nay; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam; Một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu & vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay; Một số vấn đề trong các văn kiện ĐH XII; nắm vững được sự đồng bộ; đổi mới thể chế kinh tế  – thể chế chính trị; Nhà nước gắn với thị trường; quan điểm ĐH XII về một số lĩnh vực chủ yếu như về con người; Phát huy nhân tố con người; Về Đại đoàn kết dân tộc; Về vai trò của Khoa học – Công nghệ; Về công bằng xã hội, từ đó  giúp học viên là lãnh đạo, giảng viên Khoa Lý luận Mác – Lênin, TT HCM các trường chính trị tỉnh, TP trực thuộc  TW & trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể TW cập nhật kiến thức nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập bộ môn Mác-Lênin ở các đơn vị đạt hiệu quả tốt hơn./.

* Hoàng Hữu Du

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • bien dao que huong
  • NHA TU CON DAO
  • bong chuyen
  • sinh hoạt nữ công
THỐNG KÊ TRUY CẬP
000998800
Đang truy cập : 66