Thứ tư, 12/08/2020

Chào mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 02/9 (1945 - 2020)

Thứ năm, 05 Tháng 9 2019 14:06

Lịch học Phần III.2 lớp Trung cấp LLCT-HC K69 - Đạ Huoai

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

  • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

    Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

  • Đại hội Đảng bộ

    Đại hội Đảng bộ

  • Đại hội Đảng bộ

    Đại hội Đảng bộ

  • Đại hội Đảng bộ

    Đại hội Đảng bộ

  • Đại hội Đảng bộ

    BCH ra mắt Đại hội

  • Đại hội Đảng bộ

    Đại hội Đảng bộ

  • Đại hội Đảng bộ

    Đại hội Đảng bộ

  • Hội thảo khoa học

    Hội thảo khoa học 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001034754
Đang truy cập : 17