Chủ nhật, 21/07/2024

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THAO CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2024

Thứ ba, 08 Tháng 11 2022 08:37

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ K95 – HỆ KHÔNG TẬP TRUNG

      Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng phê duyệt; vào lúc 9h00’ ngày 7/11/2022, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị K95 – hệ không tập trung.

       Đến dự và phát biểu khai giảng có đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc – Hiệu trưởng nhà trường, các đồng chí là trưởng phó các khoa, phòng, giảng viên nhà trường; và đặc biệt là sự hiện diện của 44 đồng chí học viên là cán bộ các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh về tham dự khoá học.

        Học viên sẽ trải qua các phần học sau: Nội dung cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng Đảng; đường lối chính sách của Đảng Nhà nước Việt Nam; quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý; kiến thức bổ trợ và tình hình, nhiệm vụ của địa phương.

       Khóa học góp phần giúp các học viên nâng cao năng lực thực tiễn, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đơn vị công tác.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001198134
Đang truy cập : 23