Chủ nhật, 21/07/2024

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THAO CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2024

Thứ tư, 27 Tháng 9 2023 15:38

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo khoa học về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2024 tại Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã tổ chức Hội thảo khoa học về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo có sự tham dự của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, cấp huyện, các trường đại học, cao đẳng, trường chính trị tỉnh.

h1.jpg

Hội thảo đã nhận được 17 bài tham luận và nhiều ý kiến tâm huyết tại Hội thảo. Nội dung Hội thảo tập trung làm rõ tầm quan trọng của giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục đạo đức cách mạng, lý tưởng sống, lối sống văn hóa cao đẹp cho thanh thiếu niên, nhi đồng; công tác giáo dục nội dung này trong các trường học; sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội; trách nhiệm của cấp ủy các cấp, của các ban, ngành, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác này.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Mỵ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lâm Đồng nhấn mạnh: Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và toàn xã hội. Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, gắn giáo dục lý tưởng cách mạng với giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa, kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức trong công tác giáo dục thế hệ trẻ.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, gia đình và toàn xã hội trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Một số ý kiến tham luận tại hội thảo

Trong bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho Thanh niên, sinh viên Đại học Yessin học tập và làm theo lời Bác", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Phi cho rằng: Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý tưởng cách mạng cho Thanh niên, sinh viên là giáo dục cho họ nhận thức đúng đắn về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Nhà nước, có niềm tin vững chắc vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương lai tươi sáng của dân tộc.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho Thanh niên, sinh viên là giáo dục cho họ có nhân cách cao đẹp, có lối sống lành mạnh, văn minh, có tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có tinh thần đoàn kết, tương trợ, có ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.

- Nội dung giáo dục cần bám sát các quan điểm của Đảng về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho Thanh niên, sinh viên.

- Phương pháp giáo dục cần đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, từng lứa tuổi, từng giai đoạn phát triển của Thanh niên, sinh viên.

Tại bài tham luận "Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị, đạo đức, bảo đảm thực chất, giúp thế hệ tyer nhận thức sâu sắc toàn diện về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sống có văn hóa, có nghĩa tình", Thạc sĩ Lê Quang Sơn - Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đề cập đến một số giải pháp cụ thể như sau:

Đổi mới nội dung giảng dạy: Nội dung giảng dạy cần bám sát thực tiễn, cập nhật những kiến thức mới, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Đổi mới phương pháp giảng dạy: Sử dụng đa dạng các phương pháp giảng dạy, tăng cường phương pháp thảo luận, trao đổi, thực hành,... để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên: Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá: Đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng khách quan, toàn diện, sát thực.

Trong tham luận của mình, đồng chí Bon Yô Soan, Phó chủ tịch UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng đã nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của UBMTTQ tỉnh đối với công tác giáo dục lý lưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030, trong đó nhấn mạnh: UBMTTQ tỉnh Lâm Đồng xác định công tác giáo dục lý lưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cần được triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả. UBMTTQ tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục lý lưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ.

Tạo môi trường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa lành mạnh cho thế hệ trẻ.

Kết hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các tổ chức trong công tác giáo dục lý lưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ.

Tập hợp các bài viết của Hội thảo được in thành Kỷ yếu. Đây là tài liệu quan trọng giúp các nhà nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy và quan lý trong hệ thống chính trị tỉnh phục vụ cho công tác của mình./.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001198166
Đang truy cập : 25