Thứ bảy, 20/07/2024

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG HỘI THAO CỤM THI ĐUA CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ KHU VỰC NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2024

Thứ năm, 31 Tháng 8 2023 10:17

NGÀY 02/9/1945, QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM ĐỘC LẬP, NGÀY CỦA NIỀM TỰ HÀO, VINH QUANG

Người viết: ThS.Nguyễn Thị Thành Minh

Khoa Nhà nước và Pháp luật

 A1_T9.JPG

Ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà XHCN Việt Nam).

Ảnh: Tư liệu

Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2023, cách đây đúng 78 năm nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đã ra đời, mở ra một kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của độc lập dân tộc và của Chủ nghĩa xã hội.

Ngày 02/9/1945 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi. Tại Quãng trường Ba Đình - Hà Nội, hơn 50 vạn người đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân hân hoan chờ đón thời khắc lịch sử của dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt cho Chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Lời tuyên bố dõng dạc vẫn như vang vọng khắp không gian, khắc ghi sâu đậm trong tim mỗi người lời tuyên ngôn: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập! ...Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đó là kết tinh những quyền lợi cơ bản và những nguyện vọng tha thiết nhất của dân tộc Việt Nam và nói lên tâm hồn trong sáng, khí phách hào hùng của nhân dân ta. Trong những năm qua nhân dân hợp sức, đồng lòng cùng với Đảng, Nhà nước ta tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa con tàu cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn để vượt trùng khơi. 78 năm trôi qua, mỗi người dân luôn cảm thấy vinh dự, tự hào về những thành quả Cách mạng của mùa thu tháng 8/1945, những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

A2_T9.JPG

Cả biển người hân hoan trong niềm vui độc lập (Ảnh: Tư liệu)

Chủ tịch Hồ Chí Minh cả cuộc đời của Người đã cống hiến vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc Việt Nam, non sông đất nước Việt Nam. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân vì thế luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc những công lao vĩ đại của Người với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công và Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 02/9/1945 là những thành quả cách mạng to lớn, dấu mốc trọng đại trong chặn đường dựng nước và giữ nước của dân tộc. Thành quả cách mạng đó bắt nguồn từ truyền thống yêu nước, nhân ái và đặc biệt là tinh thần đại đoàn kết, sức mạnh to lớn của nhân dân Việt Nam. Bác Hồ khẳng định trong cuộc kháng chiến kiến quốc, lực lượng chính là ở dân, Bác luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào nhân dân. Năm 1941, Mặt trận Việt Minh được thành lập, Mặt trận ngay sau đó đã tập hợp, đoàn kết được mọi lực lượng trong xã hội, không phân biệt đoàn thể, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, tất cả cùng hướng đến một mục tiêu chung là cùng nhau đánh đuổi được phát xít Nhật, thực dân Pháp làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập. Đây là chủ trương hết sức sáng suốt của Trung ương Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thời điểm đó, có ý nghĩa quan trọng để tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; là yếu tố then chốt để phát triển phong trào cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn dến khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ngày 02/9/1945.

Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, nhà nước Việt Nam non trẻ đối mặt với muôn vàng thách thức chưa từng có, đặc biệt là kiệt quệ về kinh tế. Một lần nữa, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta lại giương cao ngọn cờ đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân. Những thành quả cách mạng to lớn của mùa thu năm 1945 vừa là bài học, vừa khẳng định tầm vóc của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần nhấn mạnh: “Đoàn kết là một lực lượng vô địch của chúng ta để khắc phục khó khăn, giành thắng lợi”. “Đoàn kết là sức mạnh, là then chốt của thành công”.

Kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh của dân tộc, thế hệ trẻ Việt Nam với “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”, với niềm tự hào và biết ơn các thế hệ cha anh đi trước, càng ý thức được nhiệm vụ và trọng trách của thế hệ trẻ trước yêu cầu ngày càng cao của xã hội, chung tay góp sức cùng đồng bào cả nước vượt qua khó khăn, góp phần cùng cả nước chiến thắng đại dịch. Bên cạnh đó, là giảng viên trường Chính trị chúng ta cần ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy để xứng đáng thật sự là “chiến sĩ” kiên cường trên mặt trận tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước./.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001197054
Đang truy cập : 17