Chủ nhật, 23/06/2024

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 49 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2024) VÀ 138 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5/1886 - 01/5/2024)

Lý luận và thực tiễn

ThS. Nguyễn Thị Thành Minh Khoa Nhà nước và pháp luật   Nghiên cứu thực tế là một nhiệm vụ thường xuyên của giảng viên trường Chính trị, muốn dạy tốt, trước hết phải nghiên cứu tốt. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định:...
ThS. Nguyễn Thị Thành Minh Khoa Nhà nước và Pháp luật     Từ khoá: nhiệm vụ cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng. Thể loại chính luận.   Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
   ThS Chu Thị Thu Trang       Khoa Xây dựng Đảng Lâm Đồng là một tỉnh miền núi Nam Tây Nguyên, địa hình có độ cao từ 300m đến 1.500m so với mặt n­ước biển. Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên là 9.783,34...
NHẬN DIỆN MỘT SỐ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG VIỆC LỢI DỤNG TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA. * Cấn Hoàng Vân Hương Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật   Trong bất cứ thời kỳ nào, tôn giáo…
GIÁ TRỊ CÁCH MẠNG VÀ KHOA HỌC CỦA TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN”  TỪ GÓC NHÌN ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM                             ...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001182345
Đang truy cập : 5