Thứ năm, 05/05/2016

Chào mừng 41 năm giải phóng Đà Lạt (03/4/1975 - 03/4/2016)...