TRUY CẬP   :  526872
BAN GIÁM HIỆU Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 4 năm 2014 Khai giảng lớp đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K10, hệ chính quy Bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tốt nghiệp đại học chính quy, tăng cường về làm Phó chủ tịch UBND xã trong tỉnh Lâm Đồng
 
Trường Chính trị Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định
Xem tiếp
Đào tạo, Bồi dưỡng
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 4 năm 2014
...

Chi tiết
Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng tháng 03
...

Chi tiết
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 01/2014 của trường Chính trị Lâm Đồng
...

Chi tiết
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tháng 12 năm 2013 của Trường Chính trị Lâm Đồng
...

Chi tiết
Thông tin khoa học
Hội thảo xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
     Sáng ngày 3/10, trường chính trị Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học “Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”....

Chi tiết
NHẬN THỨC VÀ VẬN DỤNG NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI VỀ: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012-2020

     Thực tiễn hơn 26 năm đổi mới, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta đã không ngừng nâng cao nhận thức, tổ chức thực hiện ngày càng có hiệu quả các hệ thống chính sách, trong đó có chính sách xã hội, điều này đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội.

...

Chi tiết
MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN

Lâu nay, theo thông lệ khi Xuân về Tết đến, trong nhân dân cả nước ta thường vang lên câu hát: “Đảng đã cho ta một mùa Xuân đầy ước vọng…” để ca ngợi công lao to lớn của Đảng ta trong suốt 83 năm qua đã lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác cũng như đưa đất nước và cả dân tộc Việt Nam “vững bước đi tới tương lai[1].

...

Chi tiết
VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

Trong chiến lược xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc của Đảng ta, gia đình được xem là một thành tố lớn của văn hóa, góp phần làm nên bản sắc và sự tiên tiến của nền văn hóa dân tộc, được thể hiện trong việc giáo dục con người từ tuổi ấu thơ đến tuổi trưởng thành, song song với nhà trường và nhiều tổ chức xã hội khác.

...

Chi tiết
Tin tức hoạt động
Khai giảng lớp đào tạo Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính K10, hệ chính quy
...

Chi tiết
Bế giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tốt nghiệp đại học chính quy, tăng cường về làm Phó chủ tịch UBND xã trong tỉnh Lâm Đồng
...

Chi tiết
Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên K47
...

Chi tiết
Bế giảng lớp đào tạo Trung cấp LLCT-HC Khóa 8, hệ chính quy
...

Chi tiết
Văn bản hướng dẫn
Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Chính quyền, Đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (Hệ trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính)
...

Chi tiết
Về trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hưởng lương hưu có mức lương thấp, người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và hộ nghèo đời sống khó khăn.
Quyết định số 471/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, về việc......

Chi tiết
Thông tư 01 của BNV về hướng dẫn kiến thức và kỹ thuật trình bày văn bản HC
Cụ thể.......

Chi tiết
Chương trình đào tạo cán bộ, lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân cấp cơ sở (Hệ trung cấp Chính trị - Hành chính)
...

Chi tiết
Tiêu đề
 
Nội dung
 
  
  Tin nổi bật
  Liên kết