Thứ ba, 06/10/2015

Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020  ...   

 

Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

Lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------