Thứ sáu, 07/10/2022

KỶ NIỆM 46 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG (29/9/1976 - 29/9/2022)

Nghiên cứu khoa học

Ý NGHĨA CỦA CUỘC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 DƯỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ LÃNH TỤ HỒ CHÍ MINH ThS. Nguyễn Thị Thành Minh Khoa Nhà nước và Pháp luật Thực tiễn lịch sử cho thấy, việc phát xít Nhật đầu hàng đồng minh đã đem lại…
* Nguyễn Thế Nguyên Giảng viên khoa Xây dựng Đảng             Trong nhiều văn kiện của Đảng, Đảng ta luôn khẳng định: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng...
ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG VỚI CÔNG TÁC HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CHUYÊN MÔN Người viết: Cấn Hoàng Vân Hương   Khoa Nhà nước và Pháp luật Thanh niên là lực lượng chiếm số đông trong xã hội. Thanh niên có mặt...
NGUYỄN ÁI QUỐC VỚI HÀNH TRÌNH TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC TỪ NĂM 1911 ĐẾN NĂM 1930 (5/6/1911- 5/6/2021)   ThS. Chu Thị Thu Trang                       Khoa Xây dựng Đảng...
KHÁT VỌNG CỦA THANH NIÊN VÌ MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Người viết: ThS. Nguyễn Thị Thành Minh Khoa Nhà nước và Pháp luật   Việt Nam thịnh vượng là một khát vọng chính đáng của mọi người dân Việt Nam yêu nước. Một trong những...
StartTrang trướcTrang sauEnd
Page 1 of 5