Thứ sáu, 03/02/2023

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)

Thứ năm, 23 Tháng 6 2022 21:07

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG VỚI CÔNG TÁC HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CHUYÊN MÔN

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG VỚI CÔNG TÁC HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CHUYÊN MÔN

Người viết: Cấn Hoàng Vân Hương

  Khoa Nhà nước và Pháp luật

Thanh niên là lực lượng chiếm số đông trong xã hội. Thanh niên có mặt trong mọi giai cấp: công nhân, nông dân và đội ngũ trí thức; có mặt trên mọi địa bàn lãnh thổ và trong mọi ngành nghề: kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng. Với sức trẻ, nhiệt huyết và óc sáng tạo của mình, thanh niên Việt Nam giữ vai trò là nòng cốt của tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, trong xây dựng nền kinh tế - xã hội, văn hóa, chính trị. Thanh niên không chỉ là lực lượng giữ vai trò to lớn cho sự phát triển của đất nước ở hiện tại, mà còn là tương lai của xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của thanh niên và nhiều lần thể hiện niềm tin, niềm tự hào của mình đối với thế hệ trẻ Việt Nam trong các bài viết, bài nói của mình. Trong Thư gửi thanh niên (Tháng 8/1947), Bác viết: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, mạnh hay yếu, một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó”.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nhấn mạnh: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định và phát triển vững bền của đất nước”.

Nhận thức được vai trò quan trọng của đội ngũ đoàn viên, thanh niên; Đảng Ủy, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên quan tâm, hỗ trợ Đoàn viên Đoàn thanh niên Trường Chính trị, đặc biệt là trong công tác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn cho Đoàn viên với mục tiêu xây dựng được đội ngũ kế cận vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của đất nước, của xã hội nói chung và của Nhà trường nói riêng. Bên cạnh đó, với quyết tâm cao và nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân của chính đội ngũ đoàn viên, thanh niên trường Chính trị mà đội ngũ đoàn viên ngày càng vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Do tính chất đặc thù, Đoàn trường Chính trị bao gồm chi đoàn học viên các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hệ tập trung và chi đoàn cơ quan. Đối với đoàn viên là học viên, xuất phát từ tầm quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị  và mong muốn vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác tại địa phương mà học viên luôn nỗ lực trong học tập. Mặc dù trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác học tập, nghiên cứu gặp những khó khăn nhất định, đoàn viên các lớp vẫn luôn nêu cao tinh thần học tập, đặc biệt là tính tự giác, tinh thần tự nghiên cứu, tự rèn luyện; luôn đảm bảo tỷ lệ tốt nghiệp 100%, trong đó phần đa phần đoàn viên đều đạt từ thành tích học tập khá, giỏi trở lên.

Đối với đoàn viên Chi đoàn cơ quan, đa số đoàn viên đều là giảng viên tại các khoa chuyên môn, gắn liền với nhiệm vụ giảng dạy nên công tác học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn được cho là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Nhờ sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và nỗ lực từ bản thân đoàn viên, trong thời gian qua đã có nhiều lượt đoàn viên chi đoàn tham gia và hoàn thành các lớp đào tạo Thạc sỹ, Đại học, Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính, các lớp bồi dưỡng chuyên viên, chuyên viên chính, quản lý cấp phòng và nhiều lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ khác. Việc học tập quán triệt Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, lập trường tư tưởng cũng được đoàn viên quan tâm và tham gia đầy đủ.

Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế cũng được đoàn viên thực hiện nghiêm túc, thường xuyên. Bên cạnh viết bài cho các số Nội san định kỳ của Nhà trường, đoàn viên còn tích cực viết bài đăng Webside, viết bài hội thảo, gửi bài viết cho tạp chí Việt Nam Thịnh Vượng, tham gia là thành viên của các đề tài khoa học, một số đoàn viên đã mạnh dạn đảm nhận vai trò là chủ nhiệm đề tài khoa học. Qua đó cho thấy sự trưởng thành về mặt chuyên môn của mỗi đoàn viên.

Câu lạc bộ Lý luận trẻ được thành lập và duy trì hoạt động với hình thức phân công giảng viên thuyết trình, báo cáo trước tập thể đoàn viên hàng tháng, giúp giảng viên trẻ rèn luyện kỹ năng giảng dạy, thuyết trình trước đám đông và bổ sung kiến thức, trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Qua việc chủ động học tập, rèn luyện, mà đội ngũ đoàn viên Đoàn trường Chính trị ngày càng vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngày càng thể hiện được sự tự tin, trưởng thành, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định như: một số học viên vẫn chưa thể hiện được sự tích cực, chủ động trong học tập, rèn luyện; một số giảng viên trẻ còn chậm tiến bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu chung của Nhà trường; hình thức hoạt động của Câu lạc bộ Lý luận trẻ còn chưa đa dạng, dễ bị gián đoạn bởi lịch giảng dạy của các giảng viên trong chi đoàn và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả học tập, chất lượng chuyên môn cho đoàn viên chi đoàn, tôi xin kiến nghị một số giải pháp như sau:

Một là, cần chú trọng giáo dục tư tưởng, phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, tăng cường công tác học tập quán triệt Nghị quyết cho đoàn viên, bởi công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất, khi thống nhất về mặt tư tưởng thì mọi nhiệm vụ đều có thể hoàn thành, mọi khó khăn đều có thể khắc phục. Làm tốt công tác tư tưởng sẽ giúp đoàn viên thanh niên xác định được mục tiêu đúng đắn, qua đó tích cực, chủ động học tập rèn luyện để phấn đấu đạt được mục tiêu đề ra.

Hai là, khuyến khích đoàn viên tham gia học tập bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn và trau dồi các kỹ năng cần thiết phục vụ công tác chuyên môn. Bản thân đoàn viên cũng cần tự giác, chủ động, tích cực trong tự học tập, tự rèn luyện, vận dụng sáng tạo kiến thức, kỹ năng trong công việc.

Ba là, khuyến khích đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học bằng nhiều hình thức như: thường xuyên viết bài cho báo, tạp chí, webside trong và ngoài trường để nâng cao kỹ năng viết, kích thích tư duy và óc sáng tạo; mạnh dạn tham gia các đề tài khoa học để rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học; đoàn trường có thể tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm để đoàn viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, bổ sung kiến thức cũng như kỹ năng trong tổ chức thực hiện các buổi tọa đàm khoa học.

Bốn là, cần phát huy hơn nữa vai trò của Câu lạc bộ Lý luận trẻ. Thực tế cho thấy, hiện nay Câu lạc bộ Lý luận trẻ chỉ đang hoạt động với một hình thức là thuyết trình, giảng cho nhau nghe và chỉ chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đoàn viên là giảng viên, chưa chú trọng đối với đối tượng đoàn viên là học viên hay chuyên viên. Bên cạnh đó, hoạt động của câu lạc bộ dễ dàng bị gián đoạn và ảnh hưởng bởi các yếu tố như dịch bệnh, lịch giảng dạy, học tập của giảng viên khác. Vì vậy, trong thời gian tới, Câu lạc bộ cần đa dạng hóa các hình thức hoạt động và chú trọng tới nhiều đối tượng khác. Chẳng hạn như: phân công đoàn viên viết bài với đề tài có liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn hay công tác học tập để định kỳ đăng lên webside nhà trường hay lập tài khoản mạng xã hội cho riêng Đoàn trường và phân công đoàn viên đăng tải bài viết, thông tin, qua đó giúp đoàn viên rèn luyện tư duy, kỹ năng viết; tiếp tục duy trì hoạt động giảng cho nhau nghe để giúp đoàn viên rèn luyện kỹ năng, phương pháp sư phạm và trao đổi, học tập lẫn nhau; tổ chức các buổi nghiên cứu, học tập Nghị quyết hay thông tin thời sự giúp đoàn viên bổ sung thêm thông tin, kiến thức phục vụ cho công tác học tập và giảng dạy.

Nhìn chung, bên cạnh việc tích cực tham gia các phong trào, thể hiện tính xung kích, tình nguyện, tiền phong, gương mẫu của đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đoàn viên còn cần nỗ lực không ngừng trong nhiệm vụ chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo cho sự kế thừa ổn định và phát triển đối với công tác chung của Nhà trường, khẳng định bản thân và đóng góp cho sự phát triển chung của Đất nước, xã hội, của cơ quan, đơn vị mình đang công tác./.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001110240
Đang truy cập : 10