Thứ sáu, 03/02/2023

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)

Lý luận và thực tiễn

KHÁT VỌNG CỦA THANH NIÊN VÌ MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Người viết: ThS. Nguyễn Thị Thành Minh Khoa Nhà nước và Pháp luật   Việt Nam thịnh vượng là một khát vọng chính đáng của mọi người dân Việt Nam yêu nước. Một trong những...
Phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là vấn đề chiến lược, quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng, xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Đây là bài học mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam luôn…
     Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục và đánh giá cao vai trò của người thầy trong hệ thống giáo dục. Người nhấn mạnh: “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”[1]. Người thầy...

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Hình_LD

  Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng làm việc với trường Chính trị

 • Bế giảng C17

  Lễ Bế giảng lớp Cao cấp Lý luận Chính trị C17 Lâm Đồng

 • DH ĐOAN TRUONG

  Đại hội Đoàn TNCSHCM trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2022 - 2027

 • HN CBCC 2022

  Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động năm 2022

 • Bế giảng K36

  Lễ Bế giảng lớp Trung cấp LLCT-HC K36 hệ tập trung

 • DH Chi bo 1

  Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội mẫu)

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001110236
Đang truy cập : 9