Thứ ba, 05/07/2022

 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG

Nghiên cứu khoa học

Đại hội XIII của Đảng xác định một trong ba đột phá chiến lược để phát triển đất nước: “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội; ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm...
Quy định về thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức là nội dung quan trọng của pháp luật cán bộ, công chức, viên chức. Những quy định này giúp cho việc xem xét trách nhiệm, xử lý hành vi vi phạm kỷ luật…
Trong đời sống văn hóa của người K’Ho, tiếng cồng hòa lẫn tiếng chiêng và các điệu nhảy đặc trưng thể hiện sự no đủ, hạnh phúc sau mỗi vụ mùa trở thành một trong những nét văn hóa đặc trưng trong rất nhiều bản sắc văn hóa....

Điểm tin

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

 • Đại hội Đảng bộ trường Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025

  Đại hội Đảng bộ NK 2020-2025

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  BCH ra mắt Đại hội

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Đại hội Đảng bộ

  Đại hội Đảng bộ

 • Hội thảo khoa học

  Hội thảo khoa học 

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị Đảng bộ

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ

  Hội nghị tổng kết Đảng bộ 2020

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 32

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

 • Bế giảng

  Bế giảng lớp TCLLCT-HC K 75

THỐNG KÊ TRUY CẬP
001094279
Đang truy cập : 13