Thứ ba, 03/10/2023

KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG (29/9/1976 - 29/9/2023)

Nghiên cứu khoa học

   ThS Chu Thị Thu Trang       Khoa Xây dựng Đảng Lâm Đồng là một tỉnh miền núi Nam Tây Nguyên, địa hình có độ cao từ 300m đến 1.500m so với mặt n­ước biển. Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên là 9.783,34...
NHẬN DIỆN MỘT SỐ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG VIỆC LỢI DỤNG TÔN GIÁO ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA. * Cấn Hoàng Vân Hương Giảng viên Khoa Nhà nước và Pháp luật   Trong bất cứ thời kỳ nào, tôn giáo…
GIÁ TRỊ CÁCH MẠNG VÀ KHOA HỌC CỦA TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN”  TỪ GÓC NHÌN ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM                             ...
Trường Chính trị Lâm Đồng với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên góp phần thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC LÝ LUẬN CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nguyễn Văn Phước – Khoa Nhà nước & pháp luật Đất nước ta bước...