Thứ ba, 03/10/2023

KỶ NIỆM 47 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH LÂM ĐỒNG (29/9/1976 - 29/9/2023)

Nghiên cứu khoa học

                                        Nguyễn Thị Thành Minh – Khoa Nhà nước và pháp luật Sinh thời chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và coi trọng vai trò của thế...
                                        ThS. Nguyễn Thị Nhã – Khoa Xây dựng Đảng  ...
     Sinh thời, chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục và đánh giá cao vai trò của người thầy trong hệ thống giáo dục. Người nhấn mạnh: “Nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục”[1]. Người thầy...
Với 68,17 triệu người dùng (chiếm 70% dân số) và khoảng 94% người dùng Việt Nam sử dụng Internet thường xuyên với thời gian sử dụng trung bình lên tới 6 tiếng mỗi ngày, thì việc ban hành và áp dụng Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội…
Sau khi Hiến pháp năm 2013 được thông qua, Quốc hội đã ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho tổ chức và hoạt động của chính quyền địa…